top of page

טאפאס בר בגבעתיים

הקונספט שנבחר למקום הוא אווירה כפרית ספרדית אותנטית, שימוש בצבעוניות, בעיקר בצבעים חמים בליווי אלמנטים מתאימים ובציורי קיר  שנעשו על ידי המעצבת עצמה. במסגרת הפרוייקט ניתנו רעיונות שחסכו בהוצאות ולמרות שהתקציב היה מוגבל מאוד, השלמנו את הפרוייקט בעלויות נמוכות ובהצלחה רבה.

לפני השיפוץ

קיר צפוני - לפני

קיר צפוני - לפני

לפני  בנית קיר נישות

לפני בנית קיר נישות

מבט פנימה -לפני הריסה

מבט פנימה -לפני הריסה

לפני

לפני

לאחר השיפוץ

תכנית העמדה

bottom of page